گوجه فرنگی در میدان تره بار کرج می تواند باعث التهاب لثه شود

گوجه فرنگی در میدان تره بار کرج، بومی پرو، آمریکای جنوبی، کشوری با میراث فرهنگی بزرگ انسانی، مانند ماچو پیچو و امپراتوری اینکاها، در کره ای «خرمال سالانه» نامیده می شود.

از نظر اندازه و شکل شبیه به خرمالو است و فکر می کنم به دلیل اینکه میوه گیاهی نیمه تاک یکساله است، نامش را گذاشته اند. در حروف چینی به آن نانمانسی می گویند که می توان آن را خرمالوی خارجی های ساکن جنوب تعبیر کرد.

فقط با نگاه کردن به این نام، گوجه فرنگی دوست یا خویشاوند دور خرمالو به نظر می رسد. از آنجایی که خرمالو یک میوه است، گوجه فرنگی به طور طبیعی مانند میوه است، اما اگر با آنها آشنا شوید، هویت آنها بسیار مبهم است. برخی از مردم گوجه فرنگی را میوه و برخی دیگر آن را سبزیجات می نامند.

گوجه فرنگی که اغلب مردم را گیج می کند میوه یا سبزیجات است، در واقع سابقه ایجاد اختلاف در ایالات متحده بین دولت و بازرگانان در مورد میوه یا سبزی بودن آنها را دارد.

گوجه

به نظر می رسد که این جنجال بسیار بزرگ بوده و این موضوع حتی تا دیوان عالی آمریکا نیز کشیده شده است. در نهایت، دادگاه عالی ایالات متحده با حکم سبزی بودن گوجه فرنگی به این جنجال پایان داد.

در نتیجه، گوجه فرنگی متعلق به سبزیجات است. اگر در تست پرسیده شد که گوجه فرنگی میوه است یا سبزی، آن را به عنوان سبزی بنویسید تا از صحت آن مطمئن شوید.

با این حال، این یک واقعیت است که گوجه فرنگی هنوز نمی تواند تصویر یک میوه را از نظر احساسی برای بسیاری از مردم پاک کند.

این سردرگمی از آنجا ناشی می شود که گوجه فرنگی هم ویژگی های میوه ها و هم سبزیجات را دارد به عبارت دیگر گوجه فرنگی یک غذای سالم است که هم میوه و هم سبزیجات دارد.

بنابراین، میوه ها و سبزیجات چطور؟ این یک غذای سالم است، بنابراین اگر آن را در نزدیکی خود نگه دارید و اغلب آن را مصرف کنید، هیچ چیز بهتری وجود ندارد.