سرامیک کف فتوحی می تواند باعث افزایش روحیه شود

برای یک بار هم که شده، زیبایی شناسی یک ساز، مسیر وقایع و تاریخ سرامیک کف فتوحی را تغییر داد. در طول ساخت مصنوعات سرامیکی، به لطف استفاده از ماشین تراش، می توان به دقت بیشتری دست یافت.

این دقت باعث شده است که تزیینات حکاکی شده مستقیم بر روی سفال های سرامیکی با قابلیت ماندگاری برای همیشه امکان پذیر باشد.

این موضوع نه تنها توسط ما روشنفکران مدرن، بلکه توسط کسانی که در آن زمان از مطالب استفاده می کردند نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین سرامیک شروع به دگرگونی کرد و کارکرد دوم را به خود اختصاص داد: کارکرد کتاب.

صفحات سرامیکی تولید شد که امروزه می‌توانیم آن‌ها را به‌عنوان کاشی‌های کوچک شناسایی کنیم، جایی که قوانین و داستان‌ها در آن حک می‌شد تا به دست بیاورند و به خاطر بسپارند.

اولین کاشی و سرامیک اینگونه متولد شد، حتی اگر عملکرد آنها کاملاً متفاوت باشد.

سرامیک

دیده‌ایم که چگونه سرامیک، از ابزاری ساده برای جمع‌آوری غذا و مایعات، به لطف آغاز تزئینات، اکنون به نیای کتاب‌های ما تبدیل شده است.

به زودی این تزئینات توسعه یافته و منشعب می شوند، کاشی های سرامیکی به عناصر واقعی تبدیل می شوند که به لطف تمبرها و پرس ها به تولید انبوه می رسند.

با این حال، ورود لعاب، ظهور و تقدیس کاشی ها به عنوان پوشش را نشان داد. این فرآیند سرامیک را با لعاب رنگی می پوشاند و آن را براق و با ارزش می کند.

در خاورمیانه، مکانی محوری در توسعه فرهنگ سرامیک، ساختمان های معتبر با کاشی های تزئینی پوشیده شده اند که برای بازتولید شکوه حاکمان طراحی شده اند.

در این راهنمای تاریخچه سرامیک، سرانجام به اروپا می‌رسیم. در این منطقه برای قرن ها سرامیک به خوبی شناخته شده بود اما عمدتاً به شکل تخته سنگ برای کف استفاده می شد که عمدتاً در بافت رومی استفاده می شد.