تشکیل سیاره جدید از برنج!

فضانوردان سیاره ایی را کشف کردن که از دانه های برنج ساخته شده است و در صورت قرار گرفتن در برابر آن، افراد دچار خونریزی می شوند.در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

برنج در تمام وعده های غذایی مردم ایران جایگاه مهمی دارد که حتما نهار و یا شام باید برنج باشد.قیمت برنج هندی کشت شده با توجه به مواد مغذی موجود درآن مناسب می باشد.

برنج هندی در تمام استانهای کشور یافت می شود ولی برنج هندی اصفهان به دلیل بسته بندی استاندارد و بهداشتی بیش تر مشتریان را به خود جلب نموده است.