برنج تحویل دهید به اروپا سفر کنید!

یکی از شرکتهای مسافربری برای مشتریان مازندرانی خود شرایطی را در نظر گرفته است که با تحویل دادن برنج می توانید به اروپا سفر کنید.آراد برندینگ راهنمای شما می باشد.

برنج کامفیروز شیراز بهترین پخت را در برنجهای موجود در بازار دارد. این برنج زمانی که پخته می شود چنان قدی می کشد که قابل وصف نیست. این محصول را می توان در بعضی از مناطق یافت.

برای تولید برنج کامفیروز در کشورهای دیگر، مراحل کشت متفاوتی را طی می کنند. برای جویا شدن از قیمت برنج کامفیروز می توانید به شرکتهای وارداتی مراجعه کنید.