با برنج نمای خانه خود را زیبا کنید!

یک طراح ساختمان برای زیبا سازی منزل از برنج استفاده می نماید. با دانه های برنج توانست یک منزل قدیمی را نوسازی کند. برای همین در سال 2022 بهترین طراح جهان شد.با آرادبرندینگ همراه باشید.

برای تهیه برنج کشاورزان عزیز سختی بسیاری را متحمل می شوند تا محصولی درخور را به مشتریان ارائه دهند. برنج کامفیروز شیراز به دلیل انواع ویتامیهای موجود دوست داران بسیاری دارد.

برای تشخیص برنج کامفیروز اصل از نوع تقلبی آن باید به مواردی توجه نمود. این محصول بیش تر در دشتهای ساحلی کشت می شود و برای خرید برنج کامفیروز باید به مراکز خاصی رجوع کرد.