اولین برنج که با خوردن آن شخصیت انسان تغییر می کند!

تولید اولین برنج که شخصیت انسان را تغییر می دهد و این برنج بعد از تولید بر روی چند فرد مورد آزمایش قرار گرفت که نتیجه مطلوبی را به همراه داشت و این محصول در زندانها مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه با آراد برندینگ همراه باشید.

برنج

شالی برنج فجر به صورت ارگانیک و تحت شرایط آزمایشگاهی تولید می شود. قیمت برنج فجر در واقع در برگیرنده ی تمام مراحلی است که یک برنج مرغوب باید طی کند و این قیمت واقعا ناچیز می باشد.

نوعی دیگر برنج فجر که چند سالی جای خود را در بازارهای داخلی باز نموده، برنج فجر هاشمی می باشد و این برنج در هنگام پخت شکل خود را حفظ و از بین نمی رود و طعم بی نظیری دارد.

شمال کشور سالهاست که تولید برنج مرغوب سابقه دارد و برنج فجر شمال دارای رطوبت بسیاری می باشد و همین امر باعث می شود که کیفیت برنج در هنگام پخت حفظ شود.