اتصالات لوله برق میتواند در بسیار از سازه های صنعتی کارآمد باشد

سیستم های کانال کشی برای نصب صحیح یک سیستم الکتریکی  و همچنین استفاده از اتصالات لوله برق ضروری است و به همین دلیل است که انتخاب یک سیستم کانال کشی مناسب ضروری است.

به طور خاص، ارزیابی محیطی که سیستم الکتریکی در آن قرار خواهد گرفت، ضروری است، بنابراین خطرات احتمالی که خود کابل‌ها ممکن است در معرض آن قرار گیرند، ارزیابی شوند.

خطرات شیمیایی یا فیزیکی همچنین در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و محیطی که حتی به صورت پراکنده می تواند آسیب قابل توجهی به سیستم الکتریکی وارد کند و در نتیجه ایمنی سازه ها و حتی بیشتر از آن مردم را به خطر بیندازد، ضروری است.

همراه با سیستم های برق خانگی، تاسیسات الکتریکی بسیار موذی مربوط به سیستم های صنعتی هستند. در واقع این محیط‌ها معمولاً نامطلوب هستند، زیرا در داخل دیوارها ساخته نمی‌شوند.

اتصالات

کابل‌های برق اغلب در خارج یا معمولاً “در دید” گذاشته می‌شوند. بنابراین ضروری است که هر نصب جداگانه با توجه به خطراتی که ممکن است در معرض آن قرار گیرد، ارزیابی شود.

بر اساس این ملاحظات، سیستم های ترانکینگ متنوع ترین و مناسب ترین راه حل ها را برای مقابله با موقعیت های مختلف مهندسی کارخانه برای محافظت از کابل های گذاشته شده ارائه می دهند.

در انتخاب کانال مناسب برای استفاده، توجه به طول عمر سیستم به همان اندازه اساسی است. در تاسيسات قطعي توجه به جايگاه صحيح كابلها و نيز در نظر گرفتن خطرات شيميايي كه به مرور زمان مي تواند باعث خرابي پيشرونده كابلها و عايق آنها شود، ضروري است.

برعکس، در تاسیسات موقت، سیستم الکتریکی اغلب در معرض خطر بیشتری از نظر ماهیت مکانیکی است زیرا احتمال سایش و له شدن تصادفی افزایش می‌یابد.

اکسترود کردن لوله ها به آب خنک کننده نیاز دارد که می تواند دمای پیچ را کاهش دهد و کیفیت پلاستیک سازی را بهبود بخشد. دمای آب خنک کننده پیچ حدود 50 تا 70 است.